7 ลักษณะ ผื่นโควิด ตุ่มโควิด พร้อมวิธีรักษา Long COVOD


ผื่นโควิดเป็นยังไง รักษาหายไหม

อาการทางผิวหนังในผู้ติดเชื้อ Covid-19 พบได้ประมาณ 5.95% (0.2% -20.4%) จากการรวบรวมการศึกษาทางการแพทย์แบบ Systemic Review โดยส่วนใหญ่ประมาณ 55% พบหลังเริ่มอาการของโรค, 35% พบพร้อมกับอาการโรค, อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยประมาณ 10.5% มีผื่นเพียงอาการเดียวนำมาก่อนอาการแสดงอื่น ๆ โรคโควิดได้1

อาการแสดงของผื่นมีได้หลายรูปแบบ ผื่นชนิดผดแดง, ลมพิษและผื่นที่นิ้วเท้าพบได้บ่อยที่สุด ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการต่าง ๆ จนมีผื่นผิวหนัง ในผู้ป่วยเด็กเฉลี่ย 1.5 วัน (อาจพบได้ตั้งแต่ 3 วันก่อนมีอาการอื่น ถึง 7 วันหลังเริ่มมีอาการ) ในผู้ใหญ่ เฉลี่ย 7.9 วัน (อาจพบได้ตั้งแต่ 2 วันก่อนมีอาการอื่น ถึง 38 วันหลังเริ่มมีอาการ)2   ผื่นบางประเภทอาจะพบได้เร็วกว่า เช่น ลมพิษ มักพบภายใน 5 วัน ในขณะที่ผื่นชนิดจุดแดงตามปลายมือเท้าพบได้ช้ากว่า อาจถึง 2 สัปดาห์หลังมีอาการ

7 รูปแบบผื่นโควิด และ ขึ้นที่ไหนบ้าง

1. ผื่นลมพิษ (Urticaria)

อาการเหมือนลมพิษทั่วไป ขึ้นที่ลำตัวและแขนขา ไม่สัมพันธ์ความรุนแรงของโรค มักเกิดพร้อมหรือหลังจากมีอาการของการติดเชื้อ Covid-19 ไม่นาน โดยเฉพาะอาการระบบทางเดินหายใจ พบได้ 15-19% อย่างไรก็ตามต้องแยกโรคอื่น ๆ ที่ทำให้มีลมพิษได้ เช่น แพ้อาหาร แพ้ยา แพ้สัมผัส การซักประวัติเกี่ยวกับประวัติลมพิษหรือโรคภูมิแพ้ในอดีตร่วมด้วยจึงมีความสำคัญ

2. ผื่นผดแดงเล็ก (Maculopapular, Morbilliform Rash)

มีลักษณะผดแดงเล็กคล้ายการไข้ออกผื่นจากไวรัสหรือผดร้อน มักขึ้นตามแขนขา พบได้บ่อยที่สุดถึง 44-47% มักพบในคนที่อาการไม่รุนแรง โดยมากผื่นผดแดงมักพบในกลุ่มอาการติดเชื้อจากไวรัสอื่น ๆ ด้วยได้ อาการแสดงอื่น ๆ ควรนำมาประกอบกับการวินิจฉัย

3. ผื่นตุ่มน้ำใส (Papulovesicular Exanthem)

มีลักษณะผดแดงปนตุ่มน้ำใส ขึ้นที่ลำตัวกระจายทั่ว ๆ จะมีอาการคันเล็กน้อยไม่เจ็บแตกต่างจากตุ่มน้ำใสจากโรคสุกใส พบประมาณ 9% มักเกิดหลังจากอาการโรคที่มีอาการหลายระบบ โดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน บางรายงานพบว่าสัมพันธ์กับอาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ สับสน จมูกไม่ได้กลิ่น

4. ผื่นคล้ายปฏิกิริยาที่มีต่ออุณหภูมิหนาวเย็นต่อผิวหนัง (Chilblain-like Acral Pattern)

มีลักษณะผื่นจุดแดงคันนูนคล้ายเวลาอยู่ในอากาศหนาวเย็น มักขึ้นที่ปลายเท้าและนิ้วเท้า เรียกกันว่า นิ้วหัวแม่เท้าโควิด (Covid Toes) พบได้ 19-28% มักพบในเด็กและคนอายุน้อย โดยเฉพาะชาวคอเคเชี่ยน พบในผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

5. ผื่นคล้ายร่างแห (Livedo Reticularis / Racemosa-like Pattern)

เกิดจากระบบไหลเวียนของเลือดที่ช้า ทำให้เกิดผื่นลักษณะคล้ายร่างแหหรือตาข่าย สมมาตร สีเข้มเป็นวงล้อมรอบผิวหนังตรงกลางมีสีอ่อน พบในผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่มีอาการรุนแรงปานกลาง แต่พบได้ไม่บ่อยนัก อย่างไรก็ตามในลักษณะผิวของบางคนอาจมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับภาวะนี้ โดยเฉพาะในเด็ก (Cutis Marmorata) อาจพบผื่นร่างแหตาข่ายที่จัดว่าเป็นลักษณะทางผิวหนังที่ปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยแยกโรค

6. ผื่นเส้นเลือดอักเสบ ลักษณะนูนม่วงแดง (Purpuric “Vasculitic” Pattern)

เกิดจากเส้นเลือดอักเสบ พบในผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่มีอาการรุนแรงมากที่มีอาการหลายระบบ พบได้ 6-8% เกิดหลังจะมีอาการค่อนข้างนานเป็นสัปดาห์ มักพบในผู้สูงอายุและพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

7. อาการอื่น ๆ

เช่น อาการผิวหนังที่พบในผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่มีอาการรุนแรงมาก ได้แก่ ผมร่วง อาการแพ้สัมผัสจากการล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ผื่นแพ้ยาที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อ Covid-19, ผื่นที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดเช่น Seborrheic Dermatitis, สิวที่ขึ้นในบริเวณที่มีการใส่หน้ากาก (Perioral Acneiform Eruption)

Reference picture3

การดูแลรักษา เมื่อมีข้อสรุปจากแพทย์สหสาขา ว่ามีความเกี่ยวข้องทางผิวหนังในผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทางแพทย์ผิวหนังอาจจะทำการสะกิดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิเป็นการยืนยันถึงภาวะต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา และให้การรักษาทางผิวหนังตามภาวะที่เป็น โดยอาจจะเป็นลักษณะรักษาแบบประคับประคอง หรือเป็นลักษณะการรักษาโรคผิวหนังนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาอาการติดเชื้อ แต่ผื่นในบางกรณีที่จัดเป็นอาการที่ไม่รุนแรง การวินิจฉัยทางคลินิคโดยแพทย์ก็จัดว่ามีความเพียงพอ และอาจให้การรักษาได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

กล่าวโดยสรุป อาการผื่นในผู้ติดเชื้อ Covid-19 แม้พบไม่บ่อย ประมาณ 6% แต่ ในผู้ป่วยเหล่านี้ มีถึง 10% ที่มาด้วยอาการผื่นอย่างเดียวนำอาการอื่น ๆ  ทำให้วินิจฉัยได้ยาก อาการลมพิษหรือผื่นผดแดงพบได้บ่อยที่สุด แต่ลักษณะไม่แตกต่างจากสาเหตุอื่น ดังนั้นควรสังเกตอาการอื่น ๆ ของ Covid-19 ร่วมด้วย เช่น น้ำมูก ครั่นเนื้อครั่นตัว ท้องเสีย สำหรับผื่นประเภทตุ่มแดงที่นิ้วเท้าพบค่อนข้างจำเพาะต่อโรคโดยเฉพาะในคนที่อายุน้อย ควรเข้ามารักษา การเกิดผื่นชนิดเส้นเลือดอักเสบ สัมพันธ์ความรุนแรงของโรค ควรมีการเฝ้าระวังใกล้ชิด หากมีอาการผื่นต่าง ๆ ดังกล่าว แนะนำตรวจกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

 

บทความโดย

แพทย์หญิงอัญชลี เสนะวงษ์

ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันภูมิแพ้ Samitivej Allergy Institute (SAI)

โรงพยาบาล BNH, สมิติเวชธนบุรีและสมิติเวชศรีราชา

แพทย์หญิงวีรุทัย สภานนท์

ศูนย์ผิวพรรณและความงาม, โรงพยาบาล BNH

วันที่ 6 พ.ค. 2564

 

References

 • Jamshidi et al. Skin Manifestations in COVID-19 Patients: Are They Indicators for Disease Severity? A Systematic Review. Front. Med. 2021 8:634208. doi: 10.3389/fmed.2021.634208
 • Mirza et al. Dermatologic manifestations of COVID-19: a comprehensive systematic review. International Journal of Dermatology 2021, 60, 418–450
 • Genovese et al. Skin Manifestations Associated with COVID-19: Current Knowledge and Future Perspectives. Dermatology 2021;237:1–12. DOI: 10.1159/000512932

Related Products

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก