ความเครียดกับสุขภาพการนอน

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

สัญญานของอาการนอนไม่หลับ

คนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการนอนเนื่องจากความเครียด ตารางงานที่วุ่นวาย และปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหาเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำและรบกวนชีวิตประจำวัน อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของการนอนหลับได้ ความเครียดจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการนอน หรือ สุขภาพการนอน อย่างมีนัยสำคัญ

ป่วยทางใจ สัญญานของโรคนอนไม่หลับ

คนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการนอนเนื่องจากความเครียด ตารางงานที่วุ่นวาย และปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหาเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำและรบกวนชีวิตประจำวัน อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของการนอนหลับ

ผู้คนอาจนอนหลับยากและอาจรู้สึกเหนื่อยมากตลอดทั้งวันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดปกติของการนอนหลับ การอดนอนอาจส่งผลเสียต่อพลังงาน อารมณ์ สมาธิ และสุขภาพโดยรวม

ในบางกรณี อาการนอนไม่หลับอาจมีสาเหตุมาจากภาวะสุขภาพหรือสุขภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเครียดกับโรควิตกกังวล

ความวิตกกังวลมักเกี่ยวข้องกับปัญหาการนอนหลับ ความกังวลและความกลัวที่มากเกินไปทำให้นอนหลับยากขึ้นการอดนอนอาจทำให้ความวิตกกังวลแย่ลง ซึ่งจะกระตุ้นและส่งผลเชิงลบให้กับการนอนไม่หลับและโรควิตกกังวลอีกครั้ง

การนอนหลับและความผิดปกติทางจิตเวชเช่น ความวิตกกังวลมักมาคู่กัน หากคุณมีโรควิตกกังวล คุณอาจประสบปัญหาการนอนหลับยากควบคู่ ในทำนองเดียวกัน หากคุณมีอาการนอนไม่หลับคุณอาจรู้สึกวิตกกังวลก่อนนอน เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการพักผ่อนตามที่ต้องการ เงื่อนไขหนึ่งมักจะทำให้อีกเงื่อนไขหนึ่งแย่ลง ดังนั้นจึงรู้สึกเหมือนเป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุด

โรควิตกกังวลเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย และเป็นที่ทราบกันดีว่าการนอนไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม ด้วยเหตุนี้ การทำความเข้าใจและจัดการกับความเชื่อมโยงระหว่างความวิตกกังวลกับการนอนหลับจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับสุขภาพร่างกายและอารมณ์

ความเครียดกับโรคอ้วน

แม้ว่าความเครียดระยะสั้นจะทำให้คนเราเบื่ออาหารได้ แต่ความเครียดเรื้อรังอาจมีผลตรงกันข้าม

ความเครียดในระยะสั้นทำให้สมองผลิตฮอร์โมนระงับความอยากอาหารที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติโคโทรฟินที่ปลดปล่อย ในช่วงเวลาของความเครียด สัญญาณจะถูกส่งไปยังต่อมหมวกไตที่กระตุ้นการผลิตอะดรีนาลิน ซึ่งจะระงับความอยากอาหารชั่วคราวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนอง

ในทางกลับกัน ความเครียดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอล ฮอร์โมนนี้เพิ่มความอยากอาหารของบุคคล และหากความเครียดนั้นไม่ได้ถูกบรรเทา ระดับคอร์ติซอลและความอยากอาหารจะยังคงเพิ่มขึ้น

ความเครียดกับซึมเศร้า

เมื่อคุณนึกถึงความเครียดมันอาจจะนำอารมณ์เชิงลบมาสู่จิตใจ ผลกระทบจากความเครียดเรื้อรังหรือระยะยาวอาจส่งผลเสียโดยสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าความผิดปกติทางอารมณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้าและไม่สนใจในสิ่งที่ปกติชอบทำ อาการซึมเศร้าอาจส่งผลต่อความอยากอาหาร นิสัยการ นอนหลับและความสามารถในการมีสมาธิของคุณเช่นกัน

อาการนอนไม่หลับ สัญญานโรคอัลไซเมอร์และสมาธิสั้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอนหลับเป็นเรื่องปกติในผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอื่นๆ พวกเขาอาจตื่นบ่อยในตอนกลางคืนและยากที่จะนอนหลับอีกครั้ง ปัญหาการนอนหลับเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดจากโรคที่ส่งผลต่อวงจรการนอนหลับและตื่น
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการนอน ทั้งการนอนไม่เพียงพอและการนอนนานกว่าปกตินั้นสัมพันธ์กับแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากขึ้น

อาการโรคอัลไซเมอร์และสมาธิสั้น

ความผิดปกติของการนอนหลับเป็นเรื่องปกติในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และยังสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยมีอาการหลงๆลืมๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบัน ความผิดปกติของการนอนหลับถือเป็นปัจจัยเสี่ยงและอาจเป็นตัวพยากรณ์โรคอัลไซเมอร์ได้ เนื่องจากความผิดปกติของการนอนหลับพบได้ในภาวะสมองเสื่อมและภาวะทางจิตเวชประเภทอื่น

อาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหานอนไม่หลับซึ่งเกิดขึ้นจากเนื่องจากระบบการทำงานของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาและรูปแบบการนอนหลับ ผู้สูงอายุจะประสบปัญหาที่จะสามารถนอนหลับลึกได้ยากขึ้น และนิสัยการนอน เช่น การกรนซึ่งพบได้มากในผู้สูงวัย สามารถเป็นสัญญานของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด, ปวดหัว, ความจำเสื่อม และ ซึมเศร้า

วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์

การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยในการลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อม การออกกำลังกายส่งผลโดยตรงต่อเซลล์สมองโดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนในสมองซึ่งดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โปรแกรมการออกกำลังกายที่ผ่านการรับรองทางการแพทย์จึงเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนที่จะมีสุขภาพที่ดี

หลักฐานปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าการกินเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีมีแนวโน้มที่จะดีต่อสมองเช่นกัน การกินเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีนั้นรวมไปถึงการจำกัดการบริโภคน้ำตาลและไขมันอิ่มตัว และการกินผลไม้ ผัก และธัญพืชไม่ขัดสี

BOOCS Clinic & PLASMALOGEN

ผู้สูงอายุซึ่งกังวลต่ออาการเหนื่อยล้าของสมอง ความเครียด หรือโรคอัลไซเมอร์ สามารถใช้บริการหรือรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนก BOOCS@BNH ซึ่ง BOOCS เป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นซึ่งนำเสนอบบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เช่นเดียวกับพัฒนาและรักษาเซลล์สมองที่เสียหายขึ้นมาใหม่ และยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้น PLASMALOGEN ซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพสมองและความเครียด

Plasmalogen Supplement คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากหอยเชลล์ญี่ปุ่น ซึ่งมีผลลัพธ์ในการฟื้นฟูสุขภาพสมอง โดยผลการศึกษายืนยันว่าการบำบัดด้วยการเพิ่มระดับของพลาสมาโลเจนและ DHA ช่วยให้อาการดีขึ้นในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า

ผู้ที่กังวลหรือประสบปัญหาด้านความจำ อัลไซเมอร์ สุขภาพสมอง สามารถบริโภค PLASMALOGEN : CLICK ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

PROMOTION!

สั่งซื้อ PLASMALOGEN 4 กล่อง ฟรี!ประเมินสมองเสื่อม 1 ครั้ง ฟรี! Course BNH Academy

สุขภาพดี โดย การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

ขณะที่เรานอนหลับ มีกระบวนการหลายอย่างในร่างกายเกิดขึ้นที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและซ่อมแซมร่างกาย สนับสนุนการพัฒนาสมอง การทำงานของหัวใจ และการเผาผลาญของร่างกาย ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ ปรับปรุงความจำและอารมณ์ การนอนหลับมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่การเจริญเติบโตและสุขภาพโดยรวมเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทารกกับเด็กนั้นต้องการการนอนหลับมากกว่าผู้ใหญ่

หลีกเลี่ยงอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมคาเฟอีนและแอลกอฮอล์

คาเฟอีนเป็นสารที่ทำให้คนกระปรี้กระเปร่า พบได้ในเครื่องดื่มและอาหารมากมายในชีวิตประจำวันของเรา ได้แก่ ชา กาแฟ ช็อคโกแลต และเครื่องดื่มโคล่า คาเฟอีนสามารถส่งผลเสียต่อการนอนของคุณได้สามวิธี
1. นอนหลับยากขึ้น
2. ทำให้คุณหลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นในช่วงกลางคืน
3. อาจทำให้คุณต้องลุกไปเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืน

ในขณะที่แอลกอฮอล์นั้น แม้ว่าจะให้คุณรู้สึกง่วงและอาจช่วยให้หลับได้ในเวลากลางคืน แต่จริงๆ แล้วแอลกอฮอล์จะรบกวนการนอนหลับของคุณในภายหลัง การนอนหลับหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับการตื่นบ่อยขึ้นกลางดึก เหงื่อออกตอนกลางคืน ฝันร้าย ปวดหัว และพักผ่อนน้อยลงมาก ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนนอน

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายยังช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกกำลังกายระดับปานกลางถึงมาก สามารถเพิ่มคุณภาพการนอนหลับสำหรับผู้ใหญ่โดยการลดเวลาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหลับได้และยังลดระยะเวลาที่พวกเขาตื่นขึ้นกลางดึก นอกจากนี้ การออกกำลังกายสามารถช่วยบรรเทาอาการง่วงนอนในตอนกลางวัน และสำหรับบางคนก็ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ยานอนหลับได้

การออกกำลังกายยังสามารถปรับปรุงการนอนหลับในทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงสูงสามารถลดความเสี่ยงของการมีน้ำหนักที่มากเกินเกณฑ์ ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นมีโอกาสน้อยลงที่จะมีอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) ประมาณ60% ของกรณี ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นระดับปานกลางถึงรุนแรงมาจากโรคอ้วน

นอนและตื่น เป็นเวลา

การตื่นในเวลาเดียวกันทุกวันจะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นในเวลากลางคืน เวลาตื่นที่แน่นอนจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวตามวงจรการนอนที่เป็นเวลา และแรงกระตุ้นการนอนหลับนี้จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ซึ่งหากเข้านอนเร็วกว่าปกติก็็จะทำให้มีผลอย่างการนอนหลับยากขึ้นในวันต่อมา

อาการนอนไม่หลับและการพบแพทย์

หากวิธีรักษาข้างต้นไม่ส่งผลให้การนอนไม่หลับดีขึ้นได้ การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประสบปัญหานอนไม่หลับสามารถเลือกใช้ได้

ธรรมชาติบำบัดด้วยกัญชาทางการแพทย์

การใช้กัญชาทางการแพทย์ถือเป็นธรรมชาติบำบัดในการช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ชี้ให้เห็นว่ากัญชามีส่งเสริมให้มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีหากใช้อย่างถูกวิธี

กัญชาทางการแพทย์ใช้พืชหรือสารในกัญชาเพื่อรักษาโรคหรืออาการต่างๆ โดยพื้นฐานแล้วถือเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับกัญชาที่ใช้เพื่อผ่อนคลาย แต่นำมาปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

กัญชาและโรคนอนไม่หลับ

มีการนำกัญชาและสารสกัดจากกัญชามารักษาความผิดปกติในการนอนหลับหลายประเภท เช่น อาการนอนไม่หลับ การนอนหลับๆตื่นๆ สะดุ้งตื่น และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ได้อย่างประสบความสำเร็จ สาเหตุหลักสำหรับเรื่องนี้คือยากัญชามีฤทธิ์ระงับประสาทอย่างอ่อนๆ เมื่อไม่นานมานี้พบว่าการส่งสัญญาณของเอ็นโดแคนนาบินอยด์ปรับสภาพการนอนหลับได้ ซึ่งการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับด้วยยากัญชามีแนวโน้มว่าขึ้นอยู่กับขนาดที่ให้และวิธีที่ให้ หากผู้ป่วยตื่นขึ้นกลางดึก การรับประทานกัญชาหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนจะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการทำให้ผู้ป่วยหลับตลอดทั้งคืน

C-Leef CBD

อาหารเสริม CBD แคปซูล

980 บาท

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C-Leef CBD

อาหารเสริม CBD ชนิดแคปซูลจากกัญชง สำหรับผู้มีอาการนอนไม่หลับ หลับไม่สนิท

รายละเอียดเพิ่มเติม

กัญชารักษาโรคไมเกรนและอัลไซเมอร์

การวิจัยชี้ให้เห็นว่ากัญชาอาจช่วยจัดการกับพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมได้ รวมถึงการกระสับกระส่ายและความก้าวร้าว น้ำมัน CBDส่งผลต่อการทำงานของสมอง แต่ไม่ใช่ในลักษณะเดียวกับที่ THC ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตเวชมากกว่ สำหรับ CBD นั้นมีปฏิสัมพันธ์กับระบบรับและทำงานโดยตรงกับระบบ endocannabinoid (ECS) ตัวรับเหล่านี้ส่วนใหญ่พบในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย

กัญชากับยาคลายกล้ามเนื้อ

กัญชาทางการแพทย์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับยาบรรเทาปวดแบบดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงฝิ่น กัญชาอาจบรรเทาอาการปวดเรื้อรังบางประเภท รวมถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทและการอักเสบ พืชกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ : กัญชาพันธุ์ indica, พันธุ์ sativa, และพันธุ์ผสมผสาน

สายพันธุ์ indica นั้นใช้เป็นหลักสำหรับการจัดการความเจ็บปวด ยาระงับประสาท และการนอนหลับ ในขณะที่สายพันธุ์ sativa ถูกใช้เพื่อบำบัดรักษาด้านอารมณ์ เพื่อปรับปรุงอารมณ์และพลังงาน

เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความเจ็บปวด ซึ่งยาคลายกล้ามเนื้อถูกจัดอยู่ในหมวดนี้ สายพันธุ์indicaนั้นถูกใช้และมีผลตอบรับที่ดีสำหรับอาการต่อไปนี้:

 • ปวดหัว ไมเกรน
 • โรคระบบประสาท
 • เกร็ง
 • ปวดข้อ

BLOOM UP CLINIC

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดให้บริการคลินิกกัญชา อีกหนึ่งการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ “กัญชา” ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยโดยทีมแพทย์ Bloom up by BNH ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถเป็นผู้สั่งใช้หรือสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

การวางแผนรักษา ติดตามอาการ และควบคุมปริมาณการใช้สารสกัดกัญชา หรือยากัญชาภายใต้การกำกับดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผสมผสานศาสตร์การรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีนเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมดูแลให้คำปรึกษาและรักษาอย่างตรงจุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับผู้ที่เจ็บป่วยทรมาน จากกลุ่มโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาเท่าใดนัก

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์จากพืชกัญชา หนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยทรมานเพื่อให้แก่ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก