BNH 21 Projects Vertigo Screening
ช่วงอายุของคุณคือ
คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่
คุณเคยมีลักษณะอาการเวียนศีรษะคล้ายบ้านหมุนหรือไม่
คุณตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ทดสอบปัญหาการทรงตัวและความเสี่ยงโรคบ้านหมุนเบื้องต้นด้วยตนเอง