Personalized Vitamins วิตามินเฉพาะบุคคล คืออะไร และดีกว่าวิตามินทั่วไปอย่างไร

Personalized Vitamins วิตามินเฉพาะบุคคล คืออะไร และดีกว่าวิตามินทั่วไปอย่างไร

Personalized Vitamins นวัตกรรมการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต วิตามินเฉพาะบุคคล คือวิตามินที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์จากผลการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ได้ชนิดและปริมาณวิตามินที่ตรงจุด ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

วิตามินเฉพาะบุคคล personalized vitamins คือ

วิตามินที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์จากการซักประวัติ ร่วมกับผลการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ได้ชนิดและปริมาณวิตามินที่ตรงจุด ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิตามินเฉพาะบุคคลมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

เป็นวิตามินและแร่ธาตุที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของร่างกาย

เนื่องจากภาวะการขาดวิตามินและแร่ธาตุแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การประเมินวิตามินเฉพาะบุคคลสามารถประเมินความต้องการด้านสารอาหารและวิตามินที่ร่างการต้องการอย่างแท้จริง โดยวิตามินจะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการเฉพาะบุคคลนั้นๆ ในขณะที่ วิตามินที่ขายตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไป หากเป็นวิตามินชนิดและยี่ห้อเดียวกันจะมีส่วนประกอบของสารอาหารเท่ากันทั้งหมด

สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของร่างกายได้

ความต้องการสารอาหารจำพวกวิตามินและแร่ธาตุของร่างกาย มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะอาหารที่รับประทาน การเปลี่ยนแปลงไปของร่างกายในแต่ละช่วงวัยของชีวิต ภาวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น การตั้งครรภ์ หรือเจ็บป่วย นอกจากนี้ ฤดูกาลที่เปลี่ยนไปก็ทำให้ความต้องการวิตามินเปลี่ยนไป เช่น การที่แสงแดดลดลงในฤดูหนาวจะทำให้ผู้คนขาดวิตามินดีมากขึ้น วิตามินเฉพาะบุคคลช่วยตอบสนองความต้องการของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ได้

ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

การประเมินวิตามินเฉพาะบุคคล ถูกออกแบบโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ โดยคำตอบของแต่ละคำถามจะถูกนำมาวิเคราะห์และออกแบบวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะกับร่างกายมากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตมักมีช่องทางให้ติดต่อกับนักโภชนาการหรือเภสัชกรเพื่อขอคำปรึกษา คุณสามารถสนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเมื่อใดก็ตามที่มีคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ หรือวิตามินที่รับประทาน

ทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

การรับประทานวิตามินเฉพาะบุคคลสามารถช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ โดยร่างกายอาจต้องการสารอาหารทดแทนเฉพาะตัวที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอ รวมถึงหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น มีการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบเฉพาะบุคคลจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่าการเสริมอาหารแบบอื่นๆ

ช่วยให้ร่างกายสามารถรับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการได้อย่างครบถ้วนในจำนวนเม็ดที่น้อยกว่า

ผู้ที่ขาดวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดอาจต้องการวิตามินรวมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิด หากซื้อวิตามินสูตรสำเร็จตามท้องตลาดทั่วไปอาจต้องรับประทานวิตามินเสริมในจำนวนที่มากกว่า 10 เม็ดต่อวัน วิตามินเฉพาะบุคคลจะรวมเฉพาะสารอาหารที่ร่างกายของคุณต้องการในแต่ละวัน ทำให้จำนวนเม็ดที่ได้นั้นน้อยกว่า

อำนวยความสะดวก

วิตามินเฉพาะบุคคลเป็นวิตามินในรูปแบบออนไลน์ เมื่อได้รับการประเมินแล้ว วิตามินจะถูกจัดส่งถึงบ้าน ทำให้การรับประทานวิตามินเสริมเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น

ผู้ใดบ้างที่เหมาะกับ Personalized Vitamins

ผู้ที่มีวิถีชีวิตไม่ค่อยมีเวลา การซื้อวิตามินตามร้านค้าหรือร้านขายยาอาจต้องใช้เวลาในการเลือกซื้อ การรับบริการวิตามินเฉพาะบุคคลในรูปแบบออนไลน์ วิตามินจะถูกส่งมอบถึงบ้าน ไม่จำเป็นต้องไปร้านขายยา หรือพบแพทย์ ซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลา

ผู้ที่หลงลืมง่าย หลายๆ คนพบว่าการรับประทานยาและวิตามินอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องยาก มีรายงานว่าผู้คนถึง 50% มักหลงลืมการรับประทานยา บริษัทผู้ผลิตวิตามินเฉพาะบุคคลมักจะส่งวิตามินที่บรรจุแยกมื้อในแต่ละวัน ทำให้สะดวกต่อการพกพา และไม่หลงลืม

ผู้ที่มีภาวะร่างกายบางอย่าง เช่น สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนมักไม่ได้รับแคลเซียม กรดโฟลิก ธาตุเหล็ก และวิตามินบีอย่างเพียงพอ โดยปกติแล้วบริษัทวิตามินจะจัดทำวิตามินและแร่ธาตุขึ้นโดยเฉพาะซึ่งคำนึงถึงอายุและเพศด้วย ดังนั้นวิตามินเฉพาะบุคคลจึงป้องกันการขาดวิตามินเหล่านี้ได้

ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติหรืออาหารเจ ผู้ที่รับประทานอาหารกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 วิตามินดี และแร่ธาตุสังกะสีไม่เพียงพอ การได้รับวิตามินเฉพาะบุคคลที่คำนึงถึงสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน จะสามารถกำหนดเป้าหมายไปที่วิตามินและแร่ธาตุที่ควรได้รับการเสริมได้

ราคาของ Personalized Vitamins

ราคาของวิตามินเฉพาะบุคคลขึ้นอยู่กับปริมาณวิตามินและแร่ธาตุเสริมที่ร่างกายต้องการและเป้าหมายด้านสุขภาพของผู้ได้รับการประเมิน

Personalized Vitamin มีขั้นตอนการประเมินอย่างไร?

วิตามินเฉพาะบุคคลใช้วิธีวิเคราะห์ออกแบบวิตามินและแร่ธาตุผ่านการประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายและความต้องการวิตามินเฉพาะบุคคล โดยแบบสอบถามจะเป็นการประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น เพศ อายุ น้ำหนัก พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิต การนอนหลับ การขับถ่าย เป้าหมายด้านสุขภาพ ฯลฯ

ในบางครั้งอาจมีการตรวจเลือด ตรวจดีเอ็นเอ หรือเส้นผมร่วมด้วยเพื่อหาการขาดแร่ธาตุและวิตามินในเชิงลึก เพื่อความแม่นยำในการประเมินภาวะโภชนาการ

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อนำมาออกแบบ Personalized Vitamins นวัตกรรมการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต

แนวคิดที่ว่าอาหารชนิดเดียวกันนั้นเหมาะกับทุกคนนั้นไม่เป็นจริง เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนตอบสนองต่ออาหารและการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน แต่ละบุคคลจึงมีความต้องการสารอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับดีเอ็นเอของร่างกาย

ดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมเป็นแหล่งข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมที่รวมตัวกันเป็นยีนและประกอบกันเป็นโครโมโซม ยีนที่เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอมีอิทธิพลต่อรูปลักษณ์ภายนอกและกลไกการทํางานของร่างกายผ่านกระบวนการถอดรหัสสารพันธุกรรมเพื่อสร้างสารเคมีที่ชื่อว่าโปรตีน โดยโปรตีนที่ถูกสร้างจะรวมตัวกันเป็นโครงสร้างของร่างกายและมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิต

การเผาผลาญสารอาหารแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล การตรวจดีเอ็นเอจะทำให้คุณสามารถเลือกรับประทานอาหารและอาหารเสริมที่มีสารอาหารชนิดที่ร่างกายต้องการเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทของดีเอ็นเอต่อความสามารถในการดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ของร่างกายได้อีกด้วย

Personalized Vitamins วิตามินเฉพาะบุคคล ของ BNH แบ่งเป็นกี่หมวดหมู่ และช่วยเรื่องใดบ้าง

วิตามินเฉพาะบุคคลของ BNH เป็นสูตรวิตามินที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลนั้นๆ เพื่อเป้าหมายด้านสุขภาพต่างๆ เช่น บำรุงสมอง ลดอาการเหนื่อยล้า บำรุงผิว บำรุงสายตา บำรุงกระดูก ฯลฯ ซึ่งแต่ละบุคคลจะได้รับสูตรวิตามินและแร่ธาตุที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพด้านต่างๆ ที่เหมาะสำหรับเฉพาะบุคคลนั้น

สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการรับประทาน Personalized Vitamin

คือการบริโภคอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ทำลายสุขภาพ เช่น อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น อาหารทอด หรืออาหารที่หวานจัด หรือเค็มจัด งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

นอกจากนี้การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่กันเพื่อให้สุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรง

ถ้าต้องการสั่ง BNH Personalized Vitamin วิตามินเฉพาะบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง

เพียงแค่คลิก

คุณจะได้รับการประเมินภาวะโภชนาการจากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสูตรวิตามินที่ได้จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการเฉพาะของคุณ

นอกจากนี้ BNH ยังมีการตรวจวิตามินและสารอาหารร่างกายแบบเจาะลึกด้วยการตรวจดีเอ็นเอ

เพียงคลิก

เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยไม่ต้องเจาะเลือด ซึ่งจะทราบการตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารต่างๆ รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารและเสริมวิตามินที่เหมาะกับร่างกาย โดย package นี้ คุณจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ได้รับการออกแบบมาจากผลดีเอ็นเอ ซึ่งเหมาะกับร่างกายของคุณโดยเฉพาะ

นอกจากนี้คุณจะได้รับคู่มือการปฏิบัติตัวเรื่องอาหาร และออกกำลังกาย รวมถึงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยฟรีอีกด้วย

การตรวจสุขภาพอื่นๆ ที่แนะนำ ควบคู่กับการรับประทาน BNH Personalized Vitamin

ผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและภาวะผิดปกติของร่างกาย หากตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ จะมีโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดได้สูง การตรวจสุขภาพพื้นฐานมักเป็นการเจาะเลือด เพื่อตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับและไต การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจสัญญาณคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ การตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นต้น

วิตามินเฉพาะบุคคล การดูแลสุขภาพแบบตรงจุด

“วิตามินเฉพาะบุคคลนั้นดีกว่าการเลือกใช้วิตามินด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจดีเอ็นเอร่วมด้วยจะช่วยให้ทราบถึงความต้องการวิตามินในร่างกายได้อย่างจำเพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงมีความสะดวกและง่ายต่อการพกพา ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสั่งซื้อวิตามินเฉพาะบุคคลไม่สามารถทดแทนการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ ดังนั้น หากมีโรคประจำตัวหรือไม่มั่นใจในภาวะสุขภาพของตนเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริม”

Personalized Vitamin

วิตามินเฉพาะบุคคล
เหมาจ่าย
2,800 บาท/เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ref.
1. medicinenet.com/what_are_custom_personalized_vitamins_worth_it/
2. news-medical.net/health/What-is-a-DNA-Diet

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก