ป้องกันการแพ้ยารุนแรงด้วยการตรวจยีน

การแพ้ยา คือ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมองว่า ยาคือสิ่งแปลกปลอม จึงต้องการกำจัด หากมีการตอบสนองที่มากเกินไปจึงส่งผลเสียตามมา

 • อาการแพ้ยาแบบ รุนแรงปานกลาง
 • เช่น มีผื่นคัน ริมฝีปากบวม เปลือกตาบวม
 • อาการแพ้ยาแบบ ที่รุนแรงมาก
 • เช่น มีผื่นขึ้นทั่วร่างกาย ผิวหนังหลุดลอก เยื่อบุอักเสบ และเกิดความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรม สามารถพบยีนที่มีความสัมพันธ์กับอาการแพ้รุนแรงจากยาบางชนิด หากตรวจพบยีนชนิดนี้ แพทย์มักหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาที่อาจทำให้เกิดการแพ้รุนแรงได้

การตรวจยีนแพ้ยาเหมาะสำหรับใคร?

1. ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ เช่น

 • เบาหวาน

 • ความดันโลหิตสูง

 • ไขมันในโลหิตสูง

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • โรคเกาท์ เป็นตัน

2. ผู้ป่วยที่มีประวัติทานยาหลายตัว แต่ควบคุมโรคได้ยาก หรือมีผลข้างเคียงจากยามาก

3. ผู้ป่วยที่จะต้องเริ่มใช้ยาที่อาจเกิดการแพ้ยารุนแรงได้ เช่น กลุ่มยากันชัก หรือ ยาลดกรดยูริก

4. ผู้ป่วยที่มีประวัติหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ต้องทานยากลุ่มต้านเกล็ดเลือด เพื่อดูการตอบสนองต่อยาแบบแม่นยำ

5. ผู้ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ยาต้านไวรัส หรือยาแก้ปวดเรื้อรังหลายชนิด

6. ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพต้องการทราบผลวิเคราห์การตอบสนองยา เพื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคต

ทำไมต้องตรวจหายีนแพ้ยา

ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2527-2553 พบผู้ป่วยแพ้ยาชนิดรุนแรงประมาณ 6,965 ราย และเสียชีวิต 260 ราย

โดยรายการยาที่สงสัยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

 • ยาฆ่าเชื้อ โคไตรม็อกซาโซล (co-trimoxazole)
 • ยากันชัก คาร์บามาซีพีน (carbamazepine)
 • และยาลดกรดยูริกสำหรับรักษาโรคเกาต์ อัลโลพูรินอล (allopurinol)

จากเดิมการป้องกันการแพ้ยา คือ ต้องทราบว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ยาชนิดใด แล้วทำนายโอกาสการแพ้ยาตัวอื่นจากโครงสร้างของยาที่คล้ายกัน แต่วิธีนี้มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ไม่สามารถรู้อย่างแน่ชัดว่าผู้ป่วยแพ้ต่อโครงสร้างส่วนใดของยา และไม่สามารถทำนายหรือป้องกันการแพ้ยาในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยานั้นเป็นครั้งแรก จึงทำได้เพียงติดตามผลระหว่างใช้ยาและทำการรักษาเมื่อมีอาการแพ้เกิดขึ้น

ซึ่งหากอาการแพ้มีความรุนแรงมาก (เช่น กรณียาคาร์บามาซีพีน) อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา

Ref. https://pharmacy.mahidol.ac.th/

Click ซื้อโปรแกรมตรวจยีนแพ้ยา

6,965 คน

ผู้ป่วยแพ้ยาชนิดรุนแรง

260 คน

เสียชีวิต

Pharmacogenomics (PGx) | การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์ – โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา

฿21,000

ประเมินประสิทธิภาพการใช้ยา ความเสี่ยงการแพ้ยารุนแรง การตอบสนองต่อยา และโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยาแต่ละชนิดที่แตกต่างกันรายบุคคล เนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้แพทย์สามารถนำผลตรวจที่ได้ มาประกอบการเลือกและปรับยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เพื่อลดความเสี่ยงการแพ้ยา และผลข้างเคียงจากยาให้ได้มากที่สุด

อ่านเพิ่ม

ครอบคลุม 126 ยา

 • ยารักษาเบาหวาน
 • ยาลดไขมันในเลือด
 • ยาละลายลิ่มเลือด
 • ยารักษาอาการภูมิแพ้
 • ยาแก้ปวด
 • ยารักษาโรคหัวใจ
 • ยากดภูมิคุ้มกัน
 • ยารักษาการติดเชื้อ
 • ยารักษามะเร็ง
 • ยารักษาโรคกระเพาะ
 • ยาจิตเวช
 • ยานอนหลับ
 • เตรียมประวัติครอบครัวอย่างละเอียด เพื่อซักประวัติ คัดกรองและเลือกส่งตรวจแพคเกจที่เหมาะสม
 • ตรวจโดยการเจาะเลือด ปริมาณ 3 ml (EDTA blood 3 ml)
 • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ
 • แพคเกจนี้ รวมค่าแพทย์เฉพาะทางแปรผลทางพันธุศาสตร์ ค่าแพทย์ให้คำปรึกษา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ติดต่อสอบถาม ทำนัด และใช้บริการได้ที่แผนก Advance Diagnostic Centre ชั้น 4 โทร 02-022-0847
 • ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ หากมี
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจได้